تبلیغات
★★ستاره ی نارنجی عاشق★★ - اسامی دختر

★★ستاره ی نارنجی عاشق★★

افرا: اسم دختر به معنی زیبایی و با مفهوم ستایش کردن
افشید: اسم دختر به معنی شکوه خورشید
آلیش: این اسم یعنی قابل اشتعال
الیا: اسم گل ( که برای دختران استفاده میشود )
آمیتریس: اسم دختر داریوش دوم و همسر خشایارشا
آموتیا: نام دوشیزه در زمان زندیه
آناهیتا: اسم فرشتگان اهورامزدا
آندیا: اسم همسر اردشیر اول
آنیتا: اسمدختران در زمان زند- به معنی پرورش گیاه
انوشا: خوشحالی و سرور و شادی
انوشک: اسم زنان در زمان ساسانیان- به معنی جاوید و ابدی
انوشه: اسم زنان در زمان ساسانیان- به معنی جاوید و ابدی
آرا: نامی یه معنی آراستن و زیبا کردن
آرمیلا: اسم دختران در ایران باستان ( اسم دختر ایرانی)
آرمیتان: شخصیتی در شاهنامه و دختر جمشید
آروشا: اسمی به معنی درخشان - نورانی - باهوش
آرتا: اسم شهر در زمان زند که به عنوان اسم بر روی دختران میگذاشتند
ارنواز: شخصیتی در شاهنامه و دختر جمشید
آرتمیس: گوینده راستی- نام دریاسالار زن
آرتنوس: صادق - راستگو - اسم دختر داریوش
آسا: اسم دختر شاپور دوم ساسانی- بزرگ و علیحضرت
آتاناز: اسم ایرانی
آتنا: اسم ایرانی
آتوسا: دختر کورش بزرگ همسر داریوش بزرگ مادر خشیار
آتوشه: اسم عمه یا خاله شاپور شاه
آوید: اسمی ایرانی
آویسا: آب پاک و تمیز
آیدا: همچون ماه و مهتاب
آیدان چهره زیبا همچون ماه - آیسان
آیلا : این اسم به معنی نور ماه و مهتاب- آیناز
پروشات: اسم همسر داریوش دوم
ردیمه: اسم همسر کمبوجبه - شاهزادگان هخامنشی
رکسانا: اسم دختر داریوش دوم
سپنتا: اسم مقدس ایرانی
وانوشه: اسم یک گل
آذرمهر: آتش مقدس ایرانیان- آذرمینا
آذرنوش: اسم زنان ساسانی و همچنین آتش مقدس ایران
آزیتا: اسم شاهزاده - ملکه و پرنسسز در ایران
برسین: اسم دختر داریوش سوم که اسکندر با او ازدواج کرد
بهنوش: خوش مشرب - مطبوع - دلپذیر
بهشید: اسم ایرانی به معنی بهترین روشنایی
بیتا: اسمی به معنای زیبا و خوش چهره
کاساندان: همسر کورش بزرگ
چیستا: زنی که دارای مقام روحانی و مقدس در ایران بوده
دل آسا :اسم ایرانی
درسا: همچون مروارید
الیکا: مادر زمین - شکوفه - اسم دهی در شما ایران برای دختران
الیزه: اسم مکانی در رودبار
المیرا: اسم دختر به معنی فدا کننده
اریکا: مرتبط با زمین
اِستاتیرا: همسر داریوش سوم
ایرسا: رنگین کمان
کیانا: برخواسته از نسل کیانیان
لبینا: اسم یکی از قسمتهای موسیقی کهن ایران
لیدا: مهسان - مهسیما - مهسو- مهرشید
مهشید: مهسان - مهسیما - مهسو- مهرشید
ملیسا: مرهم - نام زنبور عسل در یونانی
ماندان: ماندانا: - مادر کورش بزرگ - همسر کمبوجیه اول
مرسده: ملکه در ایران
میترا: فرشتگان مقدس ایران باستان
نازنوش: اسم ایرانی
نیسا: اسم دختر یکی از شاهان پارتی
نیوشه: نیوشا:- گوش دهنده- نوشه
نوشا: پرنس در زمان ساسانیان
پانته: آ شاهزاده ای که اسیر کورش بزرگ شد
پریسا:تیس همسر داریوش دوم و نام شاهزادگان
پارمیس: اسم دختر ارشد کورش بزرگ
رُدگون مادر داریوش اول - پرنس در اشکانیان
ساینا: سیمرغ
تینا: عاشق نوازش
ویرا: ویشکا- ویدا - ویستا
آبنوش: از زنان ویس و رامین
آپاما: اسم دختر سپیتمن سردار ایرانی
آرتادخت: وزیر خزانه داری اردوان چهارم اشکانی
آرتیستون: دختر کورش بزرگ - زن داریوش
آرگون: شهبانوی اردشیر یکم هخامنشی
ارشانوش: از نام نامه نخعی
برسین: زن ایرانی اسکندر گجستک
پارمیس: اسم دختر بردیا - نوه کورش بزرگ
پروشات: در اوستایی به معنی بسیار شاد
پریزاد: زن داریوش دوم هخامنشی
پورچیستا: پردانش-دختر زرتشت-زن جاماسب
جاماسبه شهبانوی اردشیر درازدست
چیستا: فرشته دانش و خرد
رائیکا :پسندیده و دوست داشتنی
رادنوش: بانوی شهرین
سپاکو: زن مهرداد چوپان که کورش بزرگ را تربیت کرد
فرنو: مادر بزرگ اشو زرتشت
فرگون: اسم زنان در ایران باستان
کتایون: زن کیگشتاسب در شاهنامه
میترا:دات دختر مهرداد پادشاه اشکانی
نیسا: اسم دختر مهرداد و خوهر میترادات اشکانی
نیشام: اسم فرشته نگهبان آذرخش
نوشید: اسم مادر مانی نقاش که خود را پیامبر نامید
وستا: پردانش - دختر پاکدامن و با اصل و نسب
ویدا: در اوستایی ویستا - پر دانش و فرهنگ
هما: هفتمین پادشاه کیانی - دختر کیگشتاسب
یاسمین: پهلوی یاسمن - نوعی گل- دختری در ویس و رامین
آتری: اسمی به به معنی آتش - از اسم های باستانی
آپامه: خوشرنگ و زیبا - دختر اردشیر دوم هخامنشی
آرتا: از نامهای باستانی
آندیا: زن اردشیر درازدست شاهنشاه هخامنشی
ارشین: از شاهدخت های هخامنشی
ارشنوش: نام نامه نخعی - نام باستانی
افروز :از اسم های پهلوی
ناهید: اناهیت - اناهیتا - فرشته آب
بهرو بهشاد: - بهرخ - بهتاب
پردیس: باغ و بهشت - واژه پارادیز انگلیسی از همین است
پریوش: پریزاد - پریسا - پریداد - پری تن
تارا :ستاره
تناز: مادر لهراسب - دختر آرش کمانگیر
آذرگون: اسم دختران در زمان اشکانی ویس و رامین
آذرمهر: آتش مهر
آرتونیس: دختر ارته باذ و خواهر برسین
آرمه: ئیتی فروتنی - پاکی - نگهبان زمین
آذرمیدخت: دختر همیشه جوان -
اسم دختر خسروپرویز - زنی که شاه شد
آسیمن: نامی پهلوی که همان سیمین امروزی است
آماستریس: اسم دختر داریوش سوم
اَدرک: اسم دختر یزدگرد سوم ساسانی
اَردویسور: فرشته آب در ایران باستان
آرته دخت: شهبانو اشکانی همسر اردوان
اَرشیت: دوست ترین - نامی از دوره هخامنشی
اَمِستریس: شهبانوی خشایارشا
اوراشی: زن پسر سیامک
بینا: یعنی دانا و بیننده
دینا: اسم ایرانی
پُرشاد :خواهر داریوش سوم هخامنشی
پری: ویس دختری در ویس و رامین
توشنامئیتی: فرشته مهر و دوستی
تیتک: از اسم های زرتشتیان امروزی
مهر نوش: از اسم های رایج امروزی
داماسپیا: شهبانوی اردشیر یکم
رائیک:ا پسندیده و دوست داشتنی
راتا: فرشته بخشش و مهربانی در وندیداد
زرشام: دختری از خاندان جمشید
سپاکو: همسر مهرداد چوپان که کوروش بزرگ را پرورش داد
سَتوِش: ستاره باران در زبان پهلوی
سریرا :زیبا - خوش چهره
سندوس: خواهر خشایارشاه
سی سی: کام کامروا - مادر داریوش سوم - دختر اُستان برادر اردشیر دوم
سیندخت: دختر مهراب پادشاه کابل
شراره :از اسمهای رایج امروزی
شاهیده: پارسا - پرهیزکار
شیددخت: دختر روشنایی و نور
فرنوش: از نامهای رایج امروزی
گلدیس: از واژه اوستایی دَئسه به معنی همچون گل
ماندوی: شهبانوی اردشیر سوم شاه ارمنستان
مهدیس: از ماه دیس گرفته شده است به معنی گل چهره
مهرو :به معنی چهره ای همچون ماه
مهدخت: به معنی دختری همچون ماه
مهر آریا :مهر دختر آریایها
مهر آئین: کیش مهر ایرانی
میرتو :از زنان شاهنشاهان هخامنشی
نائیریکا: بانوان پارسا در دین زرتشتی
نوشید: مادر مانی نقاشی در دوره ساسانی
نِیشام: فرشته نگهبان آذرخش
ورتا: اسمی پهلوی به معنی گل
ویس: معشوقه رامین در دوره شاهنشاهی اشکانیان
هورام: واژه ای پهلوی به معنی خوش رام - خنده رو
یوتاب: خواهر آریوبرزن - زنی سردار در آذرآبادگان
آریا ناز: اسمی ایرانی

آبنوس : آبگینه
آتوسا : اسم دختر یک شاهزاده ایرانی ( اسم اصیل برای دختر ایرانی)
آذر : آتش، نهمین ماه ایرانی
آذرخش : صاعقه، نام روز نهم از ماه آذر
آذرگون : اسم گلی است برنگ سرخ
آذرنوش : پاکدین
آرا
: اسم دختر به معنی

آرزو : آرزو
آزاده : آزاد، رها
آزیتا : نام یک شاهزاده ایرانی
آزین : زینت آلات
آسا : مانند
آفرین : تشویق
آلاله : اسم گلی
آناهیتا : الهه آب
آوا : صدا
آویزه : آویز
آهو : آهو
اختر : ستاره، نام گلی
ارانوس : سیاره ارانوس
ارغوان : اسم درختی که گل و شکوفه سرخ رنگ می دهد
ارکیده : رنگ ارغوانی روشن، نام گلی
ارمغان : هدیه
افسار : تاج
افسانه : افسانه
افسون : طلسم و جادو
افشان : پاشیدن
الناز
:

انوشه: خوشبخت

ایران : نام کشور ایران
ایران دخت : دختر ایران
بانو :خانم، متشخص، زن مجرد
بلور : کریستال
بنفشه : گل بنفشه
بوبک : دختر و دوشیزه هدهد، اسم مرغ حضرت سلیمان
بوسه : بوس، بوسیدن
بهار : فصل بهار
بهارک : بهار کوچک

بهاره : آورنده بهار
بهناز : بهترین ناز
بهرخ : بهترین صورت
بیتا : منحصر بفرد
پدیده : پدیده، چیز جدید
پرستو : اسم یک پرنده
پرند : ابریشم
پری : پری
پری رو : دارای صورتی همچون پری
پریا : جمع پری
پریچهر : دارای صورتی همچون پری
پریزاد : زاده پری
پریسا : مانند پری
پریوش : دارای صورتی همچون پری
پرتو : پرتو
پروانه : پروانه
پروین : اسم یک صور فلکی
پگاه : سپیده دم
پوپک : نوعی پرنده
پوران : موفق
پوران دخت : یکی از شخصیت های شاهنامه
پوری : موفق
پونه : اسم گلی
پیمانه : جام شراب
پیوند : ارتباط
تارا : ستاره
ترانه : آهنگ، نغمه
ترسا : مسیحی
توران : نام کشور دشمن ایران در شاهنامه
توکا : نوعی پرنده
تهمینه : یکی از شخصیتهای شاهنامه
تینا : سفال
ثریا : نام یک صور فلکی
جوانه : جوان، گل جوانه
چلیپا
:اسم دختر به معنی

خاطره : یاد، یادگاری
خندان : خندان
خجسته
:اسم دختر به معنی

خورشید : آفتاب
دری : ستاره ای درخشان که مانند گوهر می درخشد
دلارام : آرام دل
دلبر : ملیح، خوش قلب
دلکش : جذاب
دریا: دریا
دنیا : جهان
رامش : آرامش
رسا : پرمعنی
رکسانه : روشنایی، اسم ( دختر ) شاهزاده ایرانی که اسکندر بخاطر او تخت جمشید را نابود کرد
روان : روح، روان
رودابه : یک از شخصیت های شاهنامه، مادر رستم
روشنک : نور کوچک
رها : آزاد
ریما
:

زری : حریر، زربافت

زرین : طلایی

زرین دخت : دختر طلایی
زهره : سیاره زهره(ونوس) ، همچنین از نامهای حضرت زهرا (س)
زیبا : زیبا، قشنگ
ژاله : شبنم
ژیلا
:

سارا :
ساغر : جام شراب
ساناز : اسم گلی
سایه : سایه
سپیده : نور اول صبح
ستاره : ستاره
سروناز : زن زیبا، درخت سروناز
سمن : یاسمن
سمیلا :
سمیرا :
سنا :
سودابه : یکی از شخصیت های شاهنامه
سوری :رز قرمز
سوزان : شعله ور، درحال سوختن
سوسن : اسم گلی
سوگند : قسم خوردن
سیما : صورت، رخ
سیمین : نقره ای
شادان : شاد
شادی : شادی، خوشحالی
شبنم : شبنم(ژاله)
شراره : جرقه
شعله : شعله، آتش
شکوفه : شکوفه
شکوه : جلال، زرق و برق
شوکا : نوعی آهو
شهربانو : بانوی شهر
شهرزاد : زاده شهر
شهرناز : عشق شهر
شهزاده : شاهزاده
شهلا : زن سیاه چشم
شهناز: عشق شاه
شیدا :
شیده : آفتاب، درخشان
شیرین : ظریف، شیرین
شیرین بانو : زن شیرین و حساس
شیفته : افسون شده
یما
:

شیوا : فریبا

صدف :

صهبا : شراب
طاهره : پاک، خالص
طلا : طلا
عسل : عسل
غزال : آهوی کوهی
غزاله : آهوی کوهی
غمزه : طنازی
غنچه : غنچه گل
فرانک : یکی از شخصیتهای شاهنامه
فرحناز : خوشی
فرخنده : شاد
فرزانه : عاقل
فرشته : فرشته، پری
فرناز : عشوه گر
فرنگیس : یکی از شخصیت های شاهنامه
فروزان : درخشان
فروزنده : درخشان
فروغ : روشنی
فریبا : ملیح
فریده : پرارزش
فرین : ستوده
فیروزه : فیروزه
فیلا : عاشق
قاصدک : گل قاصدک
قدسی : مقدس، فرشته
کتایون : یکی از شخصیت های شاهنامه
کیمیا : ماده ای که مس را به طلا تبدیل می کند
گردآفرید : یکی از شخصیت های شاهنامه
گردیا : یکی از شخصیت های شاهنامه
گلاره : چشمان
گلبانو
:

گلبهار : گل فصل بهار
گلپری :
گلشن : باغ گل
گلنار : گل انار، به زیبایی گل
گلنسا :
گلی : رنگ قرمز گل رز
گیتا : نوعی آهنگ
گیتی : جهان، دنیا
گیسو :
لادن : اسم گلی
لاله : گل لاله
لیدا :
لیلا : شبانه
لیلی : اسم گلی
مانا : مانند
ماندانا : اسم یک شاهزاده
مانی : نقاشی که خود را پیامبر معرفی کرد
ماهدخت : وجوه ماه
ماهرخ : کسی که صورتش مانند ماه باشد
مرجان : مرجان
مرجانه : مرجان
مرمر : مرمر
ملکه : ملکه
منیژه : یکی از شخصیتهای شاهنامه
مروارید : مروارید
مریم : گل مریم
مژده : خبر خوش
مژگان : مژه ها
مستانه : مست
میشا
:

مونا : اسم یک الهه
مهتا : مثال ماه
مهتاب : مثال ماه
مهر انگیز : مهر انگیز
مهرناز : نور آفتاب
مهرنوش :
مهری : خورشید، مهربان
مهسا : ماه، مهتاب
مهستی : درخت گل یاس
مهشید :

مهناز : نور ماه، شکوه ماه
مهنوش
:

مهوش : مثال ماه، زیبایی
مهین : دختر ماه
میترا : اسم یک الهه
مینا : مینا
مینو :
نازآفرین : شوق آفرین
نازگل : گل زیبا
نازنین : خوش قلب
نازی : زیبا
نازیلا : زیبا
ناژین : اسم یک درخت
ناهید : ونوس، ستاره زهره
ندا : صدا
نرگس : اسم گلی
نسترن : اسم گلی
نسرین : رز وحشی
نغمه : ترانه، آهنگ
نگار : خوش قلب
نگاه : نگاه
نگین : سنگ روی انگشتر و جواهرات
نوا : نوا
نوش آفرین : شادی خلق
نوشین : شیرین
نهال : نهال
نیکو : خوب، زیبا
نیکی : خوبی
نیلوفر : اسم گلی(زنبق آبی)
نیوشا : شنونده
وندا : آرزو
ویدا : آشکار
هدیه : هدیه
هستی : وجود
هما :اسم پرنده ای افسانه ای
هنگامه : حیرت انگیز
یاس :گل یاس
یاسمن : گل یاس
یکتا : تنها، یگانه
یگانه : تنها، یگانه
یلدا : نام بلندترین شب سال

___________________________________________________

برخی اسامی دخترانه مذهبی :

كو ثر
نازنین زهرا
ریحانه
یاسمین زهرا
محدثه
منصوره
شیده الزهرا
فاطیما

راحیل:(عبری) : در یهودی گوسفند؛ و در عربی روی بر گرداننده ی پلیدی ها و بدی ها ، (اَعلام) همسر حضرت یعقوب(ع) و دختر لابان و مادر حضرت یوسف و بن‌یامین به روایت تورات.

اسامی حضرت زهرا:فاطمه، صدیقه، مباركه، طاهره،زكیه،راضیه، مرضیه، محدثه، زهراء
القاب: بتول، تقیه، حبیبه، حُرَّة، حوراء، حوریه، راكعه، رشیده، رضیه، ریحانه، زهره، ساجده، سعیده، سیده، شهیده، صابره، صادقه، صدوقه، طیبه، عارفه، عالیه، عذراء، عزیز، علیمه، عدیله، فاضله، فریده، كریمه، كوثر، كوكب، مبشره، محموده، مطهره، معصومه، ملهمه، ممتحنه، منصوره، موفقه، مهدیه، مؤمنه، ناعمه، نقیّه، والهه، وحیده، انسیة، نوریة، حانیة، رحیمة، رشیدة، محترمة، صابرة، سلیمة، صفیة، معصومة، محتشمة، جلیلة، حكیمة، فهیمة، حنانة

 

 

تعدادی اسم ترکی برای دختر


آبا .....مادر.....
ABA
آدای .....نامزد ، کاندید.....
ADAY
آذر..... آتش.....
AZƏR
آشقین..... عبور کننده ، رد شونده.....
AŞQIN
آغ باتان..... سفید رو،نام قدیم همدان.....
AĞBATAN
آغ بنیز .....سفید رو ، دارای صورت روشن.....
AĞBƏNIZ
آغ بوجاق..... گردن بلورین.....
AĞBUXAQ
آغ سو .....سفید وش ، نورانی ، زیبا.....
AĞSU
آلا گوز..... شهلا.....
ALAGÖZ
آلتینای..... ماه طلائی.....
ALTINAY
آلماز..... دافع ، رد کننده.....
ALMAZ
آلیاناق..... سرخ گونه ، دارای لب های سرخ.....
ALYANAQ
آنا دولو..... دارای ریشه اصلی ، مملو از مادر.....
ANADOLU
آی اولدوز..... ماه و ستاره ، ستاره زیبا.....
AYULDOZ
آی ایشیق..... نور ماه ، پرتو ماه.....
AYIŞIQ
آیوز..... ماه رخ.....
AYÜZ
آیپارا..... پاره ماه ، مهپاره.....
AYPARA
آیتای..... عین ماه ، ماه وش ، لنگه ماه.....
AYTAY
آیتک..... ماهوار،زیبا.....
AYTƏQ
آیدا..... در وجود ماه ، ماه صفت.....
AYDA
آیتن..... نزد ماه،در وجود ماه.....
AYTƏN
آیچین..... برای ماه،مثل ماه.....
AYÇIN
آیسان..... مثل ماه،دارای گذشته درخشان.....
AYSAN
آیسو..... شبیه ماه،نور ماه.....
AYSU
آی سئل..... سیل ماه،سیل زلال و شفاف.....
AYSEL
آیشن..... ماه خندان، ماه شاد.....
AYŞƏN
آیفر..... ماه صفت، با شکوه.....
AYFƏR
آی گول..... گل سفید،گل خوشبختی.....
AYGÜL
آیلا..... هاله ماه.....
AYLA
آیلار..... خوبرویان، زیباها، ماه ها.....
AYLAR
آیلی..... ماه وش،ماه صفت،ماهرخ .....
AYLI
آیلی سئل..... سیل دارای ماه، سیل زلال.....
AYLISEL
آیلین..... هاله اطراف ماه.....
AYLIN
آیمان .....تمثیل کننده ماه،مثل ماه.....
AYMAN
آینار .....انار سفید،انار زیبا.....
AYNAR
آینور..... نور ماه، دارای انوار ماه.....
AYNUR
آیسوی .....پاکنژاد.....
AYSOY
آیشین .....ماه پاره.....
AYŞiN
ائل ایستر..... محبوبه خلق.....
ELISTƏR
ائل بزر..... زینت دهنده خلق،مردم آرا.....
ELBƏZƏR
ائل چیچک..... گل مردم.....
ELÇIÇƏK
ائلقیز .....دختر مردم،محبوبه خلق.....
ELQIZ
ائلمیرا نمایانگر مردم،تمثیل کننده ملت.....
ELMIRA
ائلنور .....نور مردم،چراغ مردم،راهنمای مردم.....
ELNUR
ائلناز .....محبوب مردم،عشق مردم.....
ELNAZ
ارتئل .....اسم خاص.....
ƏRTEL
اردوغان..... قهرمان زا،قهرمان پرور.....
ƏRDOĞAN
ارسوی..... قهرمان نژاد.....
ƏRSOY
ارکناز..... ناز آزادی.....
ƏRKNAZ
ارگون..... قهرمان روز،همیشه قهرمان.....
ƏRGÜN
اسین..... نسیم،باد ملایم سحری.....
ƏSIN
ایپک..... ابریشم،حریر.....
IPƏK
ایزیناز..... خوش اثر،دااری رد خوشایند.....
IZINAZ
ایلای..... ماه و سال.....
ILAY
اینجه بئل..... کمر باریک.....
INCƏBEL
اینجه تئل..... دارای موهای ظریف.....
INCƏTEL
اینجه گول .....گل ظریف،گل نازک.....
INCƏGÜL
اینجی .....مروارید،صدف.....
INCI
اینجی قیز..... دختر زیبا،دختر مثل مروارید.....
INCIQIZ
اینجی گؤز..... دارای چشمان مثل مروارید،چشم براق.....
INCIGÜZ
اودئل..... خلق آتش.....
ODEL
اودسان .....آتشین.....
ODSAN
اودمان..... آتشپاره،نشانگر آتش.....
ODMAN
اورمان..... جنگل.....
ORMAN
اولماز..... بی همتا،نشدنی،غیر ممکن.....
OLMAZ
اؤزگور..... مستقل.....
ÖZGÜR
اؤزلم..... حسرت.....
ÖZLƏM
اولدوز..... ستاره.....
ULDUZ
اوزگون..... متاسف،غمگین.....
ÜZGÜN
اوستون .....برتر،والا.....
ÜSTÜN
اولکر..... ستاره سحری.....
ÜLKƏR
بالسان..... مثل عثل،شیرین.....
BALSAN
باللی..... شیرین،مثل عسل.....
BALLI
بورچین..... غزال.....
BURÇIN
بورلا..... بلند قامت،دارای گسوان بلند.....
BURLA
بیرجه..... یگانه.....
BIRCƏ
بیلگین .....دانا و دانشمند.....
BILGIN
جوشار .....جوشان،شور انگیز.....
COŞAR
چاغلار .....متلاتم.....
ÇAĞLAR
چیلغین..... عاشق،واله،مجنون.....
ÇILĞIN
چیچک..... شکوفه،گل.....
ÇIÇƏK
دالغا..... موج.....
DALĞA
داملا..... قطره.....
DAMLA
دورنا..... درنا.....
DURNA
دویغو..... احساس.....
DUYĞU
دورو..... صاف،بی آلایش،شفاف.....
DURU
دیلغم..... نام آهنگ.....
DILĞƏM
دیلر..... آرزومند و دارای آرمان.....
DILƏR
دنیز..... دریا.....
DƏNIZ
فیدان..... شکوفه،غنچه.....
FIDAN
گور سئل..... سیل خروشان.....
GURSEL
گول آی..... ماه خوشگل،ماه زیبا.....
GÜLAY
گول اؤز..... گل رخ،خوشرو.....
GÜLÜZ
گول بنیز .....گل رخ.....
GÜLBƏNIZ
گول سان..... گل تبار،مثل گل.....
GÜLSAN
گول شن..... گل شاد.....
GÜLŞEN
گول گون..... گل روز.....
GÜLGÜN
گولنار..... گل انار.....
GÜLNAR
گولناز..... گلناز،گل محبوب.....
GÜLNAZ
گول یاناق..... گل گونه،گل رخ.....
GÜLYANAQ
گول یانار..... گل سوزان،گل سرخ.....
GÜLYANAR
گول یاز..... گل بهار.....
GÜLYAZ
گوموش تئل..... دارای گیسوان نقره ای،نقره فام.....
GÜMÜŞTEL
گون آی .....ماه و خورشید،روز روش.....
GÜNAY
گون ار..... قهرمان روز،همیشه قهرمان.....
GÜNƏR
گونش..... خورشید.....
GÜNƏŞ
گونئی..... جنوب،آفتابگیر.....
GÜNEY
گوندش .....همزاد،همزمان زاده شده.....
GÜNDƏŞ
گونده یاز..... همیشه بهار،همیشه بهار.....
GÜNDƏYAZ
همرسین..... نسترن.....
HƏMƏRSIN
کونول..... قلب،دل.....
KÖNÜL
کپنک..... پروانه.....
KƏPƏNƏK
کوسن..... قهر کننده.....
KÜSƏN
کوسمز..... گشاده رو،دل فراغ.....
KÜSMƏZ
کسکین .....برنده،تیز.....
KƏSKIN
لاچین..... عقاب،شاهین.....
LAÇIN
لاله..... لاله.....
LALƏ
لیلپار..... گل چشمه،گل همیشه سبز در آب.....
LILPAR
لیمان..... بندر.....
LIMAN
مارال..... آهو،غزال،زیبا.....
MARAL
ماوی..... نیلی،آبی.....
MAVI
ماراق..... علاقه.....
MARAQ
ناردانا..... دانه انار.....
NARDANA
نارگیله..... دانه انار.....
NARGILƏ
ناریش..... مثل انار،نارنج.....
NARIŞ
نازلی..... پر عشوه.....
NAZLI
پارلار..... منور میشود،نورانی میشود.....
PARLAR
پارلاق..... درخشان،نورانی.....
PARLAQ
پینار..... چشمه.....
PINAR
قارا گیله..... سیاه چشم،دارای مزدمک سیاه.....
QARAGILƏ
قوقوش..... پرنده قو.....
QUQUŞ
قومرال..... خاکستری،خاکی.....
QUMRAL
قیز خانیم..... دختر خانوم.....
QIZXƏLIN
قیل باش..... دارای موهای دراز.....
QILBAŞ
قیزیللی..... طلائی.....
QIZILLI
قیزیل تئل..... مو طلائی.....
QIZILTEL
ساچلی..... دارای موهای دراز و پرپشت.....
SAÇLI
ساناز..... بی نظیر،بی همتا.....
SANAZ
سانای..... محترم،شهره پاکی.....
SANAY
سانلی..... معروف،مشهور؛نامدار.....
SANLI
سایین..... عزیز،محترم.....
SAYIN
سولماز..... همیشه شاداب.....
SOLMAZ
سونای..... آخرین ماه،پرنده مانند.....
SONAY
سونر..... آخرین قهرمان،آخرین دلاور.....
SONƏR
سونگول .....آخرین گل.....
SONGÜL
سونییا..... سونیا.....
SONYA
سیرداش..... همراز.....
SIRDAŞ
سیبل..... مو طلائی.....
SIBEL
سئوین..... شاد باش.....
SEVIN
سئلجان..... سیل جان.....
SELCAN
سئون..... دوست دارنده.....
SEVƏN
سئودا..... عشق.....
SEVDA
سئوگی .....عشق،محبت.....
SEVGI
سئوگی ناز..... عشق ناز،پر محبت.....
SEVGINAZ
سئوگول..... گل دوست.....
SEVGÜL
سئویل..... فعل امر:مورد محبت قرار بگیر.....
SEVIL
سئوینج .....شادی،خوشی.....
SEVINC
سحر..... صبح،آغاز روز.....
SƏHƏR
شن آی..... ماه شاد،ماه خوشرو.....
ŞƏNAY
شن ائل..... مردم شاد،مردم خندان.....
ŞƏNEL
شن یاز..... بهار شاد،بهار خوش.....
ŞƏNYAZ
تامارا..... کاملا جستجو کن،کاملترین.....
TAMARA
تامای..... ماه تمام.....
TAMAY
تانسو..... نور سحری،سوی فجر،شبنم.....
TANSU
تای سیز..... بیتا،بی مثل.....
TAYSIZ
ترکان..... ملکه.....
TƏRKAN
توران..... نام کشور،ترکستان.....
TURAN
تومروس .....اسم خاص.....
TUMRUS
توووز..... طاووس،منطقه در آذربایجان.....
TOVUZ
تویغون..... مسرور.....
TOYĞUN
تویگون..... شادزی،دارای روزگار خوش.....
TOYGÜN
تئللی..... دارای موهای بلند و پر پشت.....
TELLI
تئلمان..... ظریف،مثل مو.....
TELMAN
تئلناز..... دارای موهای زیبا.....
TELNAZ
خانیم بال.....ا خانوم کوچک.....
XANIMBALA
خاتین..... زن خان،خاتون.....
XATIN
یاز گل..... گل بهار.....
YAZGÜL
یاغیش..... بارش باران،حالت بارش،باران.....
YAĞIŞ
یاغمور..... باران.....
YAĞMUR
یانار گول..... گل سوزان،گل سرخ
YANARGÜL.....
یایقاش..... اسم خاص،ابرو کمان.....
YAYQAŞ
یئتر..... کافی.....
YETƏR
یوکسل..... سر بلند باش.....